Appulse Lunar Eclipse in Capricorn

View across the to Ljubljana Castle as the full moon rises behind the tower. Seen from Tivoli Park, Ljubljana, Slovenia.

At last we have witnessed the final eclipse of this confusing eclipse season, where nothing made any sense at all. The week leading up to the lunar eclipse was especially tense and volatile.

This morning the full moon has reached its peak at 13° Capricorn, in the form of an appulse lunar eclipse. This was the final eclipse of the Capricorn/Cancer axis, which started in 2018. It will take some time before the next Capricorn/Cancer eclipses in 2028. Until then, all Capricorns and Cancerians can relax from the constant changes, U-turns and novelties.  At the same time, Aries and Libras can breathe easy from various blockages and crossroads.   

Every full moon represents a time of culmination, a peak of lunar energy and in the form of an eclipse it’s especially strong and elevated. Since it’s in Capricorn, we’ve reached certain conclusions and decisions that have unburdened us from old, outdated forms and structures (Capricorn). As such, we are building a new reality based on some new insights gained during Venus retrograde and the last solar eclipse on the first day of summer. In nature everything is in harmony and complimentary.

Mercury still retrograde

Mercury is still retrograde, hence every new project should be undertaken after July the 13th when Mercury moves forward again.  During this time while Mars is retrograde in Aries, it will aspect and activate several previous eclipse degrees in Capricorn/Cancer. Today’s eclipse will be active in the week between 17th and 21st. At that time we can examine once more the choices and decisions made today and can reshape and fine tune small changes in our paths that we have been long awaited. By then, the sun will be in Leo and with its courage and zest we can eagerly undertake any new ideas and projects.  

The Sabian symbol for the eclipse is: an ancient bas- relief carved in granite.

What a nice symbolism that matches Capricorn. Hold on to the wisdom and treasure what was once gained. Now it’s time we embark and pave a new relief in our lifetime.

What’s the legacy that we are leaving behind?

Pa smo le dočakali še zadnji mrk v tem konfuznem, »mrčevskem« obdobju, ko nič nima več pravega smisla. Še posebej teden dni pred današnjim luninim mrkom je bil še posebej napet.

READ NEXT  Last Quarter in Libra

Zjutraj se je dovršila polna luna na 13 °kozoroga v obliki polsenčnega mrka. To je bil od leta 2018 še zadnji mrk na osi kozorog/rak.  Ponovno bomo imeli mrke v kozorogu/raku šele v letu 2028. Do takrat si lahko vsi kozorogi in raki oddahnete od nenehnih sprememb, preobratov in novosti. Tudi vsi ovni in tehnice lahko lažje zadihate od različnih blokad in stran poti.

Tako se bomo od danes naprej v nadaljnem letu in pol ukvarjali s tematiko dvojčki/strelec, saj naslednje obdobje mrkov prihaja v novembru in decembru 2020.

Vsaka polna luna je čas kulminacije, viška lunarne energije, v obliki mrka je ta energija še toliko bolj poudarjena. Ker je v kozorogu, pridemo do dokončnih zaključkov, odločitev, ki nas razbremenjujejo starih okvirjev, preživetih struktur (kozorog), in s tem ustvarjamo svojo novo realnost na podlagi novih dognanj, ki smo jih doumeli v času Venerine retrogradnosti in zadnjega sončnega mrka na letošnji prvi poletni dan. V naravi vse harmonira med seboj in se dopolnuje. Merkur je še vedno retrograden, zato počakajmo z realizacijo novih načrtov po 13.7. V času, ko je Mars retrograden v ovnu, bo na svoji poti večkrat aktiviral stopinje mrkov v kozorogu/raku. Današnji mrk bo Mars aktiviral v tednu od 17.do 21.7. Takrat bomo pri sebi tudi preverili, ali so bile odločitve in dognanja v času mrka pravilna, ali rabimo izpiliti še zadnje, majhne podrobnosti, ki nas bodo popeljale v boljšo smer, v smer po kateri že dolgo časa hrepenimo. Takrat bomo tudi že v času poletnega leva, ki nam bo dal poguma in zanosa, da se bomo novih načrtov in zamisli tudi dejansko res lotili.

Sabijski simbol za stopinjo mrka: starodaven relief uklesan v granit

Kakšna lepa simbolika, ki se ujema s kozorogom. Obdržimo modrost in dragocenosti, ki smo jih na svoji poti že osvojili. Čas je, da ustvarimo nov relief na platnu našega življenja. Tu smo, da s svojo modrostjo kažemo luč na svetu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Dawn light over Lake Bohinj, Triglav National Park, Slovenia
Transits

Mars in Scorpio

In the morning Mars entered its home sign, Scorpio. The planet of action and determination is back in his home terrain after traversing the Libra waters, which he wasn’t too keen on…..

Read More »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest