The great Jupiter and Pluto conjunction

sunrise over the mist on the Ljubljana Moors (Ljubljansko Barje), a large area of wetland 160 square kilometres in size.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

The great Jupiter and Pluto conjunction

The great Jupiter and Pluto conjunction occurred in the early hours at 24° 53’ Capricorn. This is their first conjunction, in June there’s a retrograde phase and then the final direct conjunction at 22° 52’ Capricorn.

Jupiter and Pluto are both giants in astrology, but work differently. Jupiter, the god of “the upper world” is the planet of expansion. It will enlarge and expand whatever it touches for better or for worse. It deals with our hopes and aspirations, our desire to explore the great unknown and in return our mind is broadened and enriched by the voyage we have undertaken. In Jupiter we seek the ultimate truth and the urge towards new opportunities.

Pluto’s realm is different. It’s a planet that deals with the evolution of the soul and resides deep in the underworld. It dissolves and takes away every facet of our lives that is obsolete, outdated and no longer serves the purpose of our evolution. It will always align with the soul’s purpose no matter the cost. The more we resist the necessary change, the more Pluto is destructive and disruptive. Pluto is not a “nice guy” unlike Jupiter. Psychologically, Pluto makes the soul weary as it digs deep into the unconscious where our past is buried. It will seek to uncover with or without our cooperation. Through the heartache something beautiful is being born. Pluto is often symbolised with the mystical bird, Phoenix; a long-living bird that cyclically regenerates and obtains new form by rising from the ashes as a young and elevated bird. A true process of transformation and rebirth is the essence of Pluto.

The Jupiter and Pluto Conjunction calls on our spirit to transform. It’s an urge for personal growth, a regeneration of our beliefs and convictions that no longer give us any value. It’s opening a new doorway to better opportunities to uplift our consciousness to the next level of our existence. Let’s choose according to our abilities; no rush. We are each on a unique path of personal evolution.

READ NEXT  Nodal Axis - Gemini/Sagittarius

Velika konjunkcija Jupitra in Plutona

V jutranjih urah se je dovršila velika konjunkcija med dvema velikanoma, Jupitrom in Plutonom. To je prva konjunkcija na 24°53′ kozoroga, sledi še retrogradna faza v juniju ter zadnja, direktna, v novembru na 22° 52′ kozoroga.

Jupiter in Pluton sta oba velikana v astrologiji. Jupiter zavzema svet “nadzemlja”, Pluton pa podzemlja. Jupiter je planet ekspanzije, vse česar se dotakne, razširi, pa naj bo to v dobrem ali slabem smislu. Je dobrodušen planet, ki upravlja z našim optimizmom, upanjem, ter željo po nečem novem, neodkritim, z namenom, da razširimo svoj um, ter sprejmemo nova dognanja, ki nam omogočajo našo osebno rast.

Pluton, bog podzemlja, in pot razvoja naše duše, ima drugačno vlogo. Raztaplja in odstranjuje vse dele naše osebnosti, ki nam ne služijo več, in ovirajo našo pot naprej, po poti razvoja naše duše. Pluton ne izbira sredstev, bolj ko se upiramo toku potrebnih sprememb v življenju, večji rez si bo Pluton vzel. Z lepa ali z grdega. Pluton ni “the good guy”, kot bi lahko to rekli za Jupitra. Pluton je psihološko naporen za človeka, saj ga vodi skozi globoke nezavedne dele osebnosti, kjer smo hote ali nehote odložili vso svojo prtljago, s katero se nočemo več ukvarjati. Pluton bo vedno izkopal in nas prisilil v soočanja z našo preteklostjo, zato da se bo lahko rodilo nekaj večjega, boljšega v našem življenju. Simbolika Plutona je mitološka ptica Feniks, ki zgradi svoje gnezdo, se zažge, iz njenega pepela zraste nov pomlajen ptič preobrazbe in vstajenja. Ta proces transformacije in ponovnega rojstva je bistvo delovanja Plutona.

Konjunkcija Jupitra in Plutona nas kliče po transformaciji našega duha. Kliče po osebni rasti, regeneraciji naših prepričanj in verovanj, ki nam ne služijo več, ter odpira nove možnosti, da razširimo svojo zavest na naslednjo stopnjo našega obstaja. Izbirajmo po lastni zmožnosti, ne prehitevajmo. Jupiter in Pluton nam bosta dala veliko priložnosti za regeneracijo in rast. Dobro jo izkoristimo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Book a reading

I offer a variety of astrological chart readings both in person or online