Pluto Retrograde 2020

Pluto retrograde 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Mercury has changed signs

Yesterday Mercury changed sign and is now in earthly Taurus. Consequently, our thought process has slowed down and we are more invested in concrete, practical matters that yield tangible results. Personal finance, and our attitude towards finance, comes to the front line. Taurus is a fixed sign that rarely changes its opinions, and it resists changes even more; hence, the biggest challenge in this time is adaptation and allowing small changes to occur step by step (one example is the gradual easing of measures around the world).  

Pluto Retrograde in 2020

Planet Pluto has changed its course and has been retrograde since Saturday. Pluto will be retrograde in 2020 til the beginning of October. When retrograde, the planet of our soul and transformation enables us to retreat and step into our inner world. We are often faced with our power or our powerlessness. Moreover, it brings to the surface the question: is our life in accordance with our life’s mission? Additionally, Pluto retrograde often brings times of stagnation, which allows us to release and let go the layers we no longer need and see the core of the problem. In this case, retrograde Pluto becomes a special gift as it allows an insight into the psychological dynamic of cause and effect.

READ NEXT  Mercury Direct 2021 & Moon out of bounds

On a collective level, retrograde Pluto often doubts and questions the rationale of any current state or status quo. From the point of evolution this is necessary as it allows growth and rise wherever is needed.

Retrograden Pluton v 2020

Včeraj se je merkur premaknil v znamenje bika. Naš miselni proces se s tem upočasni, zanimajo nas konkretni, praktični načrti, ki prinašajo oprimeljive rezultate. Osebne finance in naš osebni odnos do njih prihajajo v ospredje. Bik je fiksno znamenje, ki redko spreminja svoja prepričanja, še manj se prilagaja spremembam, zato je največji izziv v tem času prilagajanje, in dopustitev, da se majhne spremembe zgodijo korak za korakom (en tak primer je trenutno postopno rahljanje ukrepov in pretirana nefleksibilnisot  le teh po svetu).

Pluton je v tem času spremenil smer gibanja in je od sobote že v svoji retrogradni fazi, ki bo trajala do začetka oktobra.

Planet naše duše in preobrazbe v času svoje retrogradnosti omogoča odmik in vpogled v našo notranjost. Soočanje s svojo močjo/nemočjo, prevetritev našega stanja, ali je to kar počnemo v življenju resnično v skladu z našim poslanstvom. Čas stagnacije, ki ga retrogradni Pluton pogosto prinese, omogoči, da se postopoma kot odlaganja težkega oblačila zazremo v samo jedro našega problema. V tem primeru je retrogradni Pluton poseben dar, saj nam omogoča vpogled v psihološko dinamiko vzroka in posledice.

Na kolektivni ravni retrogradni Pluton pogosto dvomi, se sprašuje o smiselnosti trenutnega stanja oz. » statusa quo«. Z vidika razvoja naše zavesti je to potrebno, saj  se s tem omogoča rast in dvig zavesti tam, kjer je to potrebno.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Book a reading

I offer a variety of astrological chart readings both in person or online