Saturn enters Aquarius

Man with umbrella with E = MC2 written on it in Kongresni Square, Ljubljana, Slovenia.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Early in the morning Saturn entered Aquarius. Its influence has been felt for quite some time. No one could have anticipated how literally it was going to manifest in our society. Saturn represents all limitations, infringements and containments that can happen to us. Aquarius loves a social life, it rules over groups of people, different kinds of communities. It’s everything that connects us; it shows our solidarity and our humanitarian help for each other. Saturn’s nature is to suppress and oppress, and in the light of current extreme measures has pushed us into isolation and lockdowns. Nevertheless, Aquarius is an enduring, freedom loving and above all a resourceful sign. We can see now more than ever, how we are ardently using social media, video conferencing and “distant teaching”. In the beginning of July, due to the retrograde phase, Saturn will nip back into Capricorn and enter Aquarius in December for the last time, then remain there until 2023. During this time, we can expect social changes. Saturn will shed light on our social structures and function of our society as a whole.  While Uranus is in Taurus (a natural ruler of Aquarius) we can hope the changes will carry a sustainable and environmentally friendly note.  

Zgodaj zjutraj je Saturn prestopil v znamenje vodnarja. Vpliv na kolektivno raven se čuti že kar dolgo časa. Nihče si ni mogel zamisliti, kako dobesedno se bo to udejanilo v naši družbi. Saturn predstavlja vse omejitve, prepovedi, kršitve in zajezitve, ki nas lahko doletijo. Vodnar ljubi družabnost, vlada skupinam ljudi ter različnim skupnostim. Je vse kar nas povezuje med seboj, izpostavlja našo medsebojno solidarnost, našo človekoljubno pomoč. Saturn vse te lastnosti krči in nas je v luči razmer pahnil v samoizolacijo. Kljub vsemu je vodnar trdoživo, svobodomiselno ter iznajdljivo znamenje.  Vidimo lahko, kako se sedaj še bolj goreče povezujemo skozi različna socialna omrežja, video konference, šolanja na daljavo in še bi lahko naštevali.  V začetku julija zaradi retrogradnosti Saturn ponovno vstopi v kozoroga ter ga dokončno zapusti decembra, ko ponovo prestopi v vodnarja in nato ostaja v njem vse do leta 2023. V tem času nas gotovo čakajo spremembe v naši družbi, Saturn bo prevetril naš družbeni sistem in glede na to, da imamo Urana (naravni vladar vodnarja) v biku, si lahko obetamo spremembe, ki bodo bolj sonaravno in trajnostno naravnane v našem vsakdanjiku.

READ NEXT  Saturn has turned retrograde
Image by Jonny Lindner from Pixabay
Transits

Special Mercury Transit

Today marks a unique transit of Mercury directly in front of the Sun. From an astrology perspective, Mercury retrograde makes an inferior conjunction, Mercury heralding its new cycle.
This particular daytime event won’t be seen again until 2032.

Read More »