Sun in Sagittarius

Sagittarius

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

The sun moves into Sagittarius later in the afternoon. What a relief; after a period of Scorpio intensity and Mercury retrograde in Scorpio, a ray of light shines through our lives again. Sagittarius is a positive, fire sign which rules natural laws and cosmological laws; as above, so below. It rules our belief system and any religious views we may have. Sagittarius is freedom loving, expansive, and supportive of our creative and expansive endeavours. The journey of our minds in a physical and metaphysical sense deepens. Dreams become brighter and stronger. Sagittarius sees the positive in every situation. Who wouldn’t want this bright-natured, well-intentioned energy in the midst of upcoming festivities?

Vstop sonca v Strelca
Popoldne sonce prehaja v znamenje strelca. Kakšno olajšanje; po obdobju škorpijonove intezivnosti in Merkurjeve retrogradnosti v škorpijonu, žarek svetlobe ponovno prodira v naša življenja. Strelec je ognjeno, pozitivno znamenje, ki vlada zakonom narave ter zakonom, ki sovpadajo s kozmičnimi zakoni; kakor zgoraj, tako spodaj. Vladar Strelca, Jupiter, počasi zaključuje svoje potovanje skozi strelca, v katerem se najbolj udobno počuti. Strelec vlada našim prepričanjem, verovanjem, pa naj bodo kakršnakoli že, strelec je svobodomiselen, napreden, ki ljubi vso filozofijo ter religijo sveta. Potovanja našega duha v fizičnem in metafizičnem smislu se poglobijo, sanje postajajo bolj svetle in optimistične. V času prihajajočih prazničnih dni so naša srca bolj vesela in radostna. Le kako naj ne bi maral te dobrodušne, dobronamerne energije?

READ NEXT  New moon in Aquarius
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Great horned owl at Exmoor Falconry , Somerset , England .
Transits

New moon in Sagittarius

A new moon represents a new lunar cycle and as such, the new beginnings, projects and goals we set ourselves. At the same time, we may still want to conclude what’s left unfinished as new moons are the ideal time for closure and starting something brand new.

Read More »