Neptune goes direct

Neptune fountain, east of the centre, Berlin, Germany
Neptune fountain, east of the centre, Berlin, Germany
Neptune fountain, east of the centre, Berlin, Germany

After a 5-month introspection, Neptune turns direct, the Sabian Symbol for that moment is the flow of inspiration in a quiet moment.

Neptune, the planet of higher love, unconditionally connects us to the source itself; it bestows a higher meaning on our earthly life. We are not only physical beings. In pursuit and longing for spiritual truths, we encounter distorted images which Neptune tends to blur in order for us to discern truth or flaw. Today the message is clear, in silence a divine inspiration comes via subtle signs that come from above. Neptune is especially strong in Pisces and brings liberation and internal marriage with our non-material, spiritual body. We are spiritual beings having a human experience.  Signs that are strongly affected today are mutable signs (Pisces, Virgo, Gemini, and Sagittarius) and anybody with angular points (ascendant/descendant, MC/IC of 16 degrees).

Neptune gre v direktno gibanje

Po 5-mesečnem, introspektnem, retrogradnem gibanju se planet Neptun obrača ponovno v direktno gibanje. Na točki obračanja zgovorno sporoča: v tišini sprejmi tok inspiracije.

Planet Neptun je višja oktava ljubezni, tista, ki nas brezpogojno poveže s samim virom vsega…našemu zemljskemu življenju daje višji smisel, da nismo le fizična bitja. V tem iskanju in hrepenenju spoznavamo pot duhovnih resnic ter tudi popačenih slik, ki jih Neptun rad zamegli, da zmoremo ločiti zrno od plevela. Danes nam sporoča, da v tišini prisluhnemo subtilnim sporočilom, majhnim znamenjem, ki prihajajo od “zgoraj”. Neptun v ribah je še posebej močan in prinaša osvobajanje in notranjo spravo z našim nesnovnim, duhovnim telesom.  Znamenja, ki  se jih bo današnji obrat močneje dokatnil je 16 stopinj gibljivih znamenj( ribe, device, dvojčki, strelci) ter vse pomembne kotne točke v natalni karti (ascendant/descendent, MC/IC).

READ NEXT  The great Jupiter and Pluto conjunction
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest