Sun in Leo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Tag: sun in leo

Sun in Leo. Lions love it too.

Sun in Leo

At 10:36 (CEDT-2) the Sun returned to its most favourite sign, Leo, where it can express its most bountiful qualities.

Read More »
Decorated pumpkin at a local pumpkin show in Preserje, Slovenia. Just before halloween this local village near Ljubljana carves out pumpkins in all shapes and sizes and puts them on display in the street.
Tranziti

Modra luna in vsi sveti

Danes se dovrši še ena polna luna v oktobru. Kadar imamo dve polni luni v mesecu, pravimo drugi luni tudi modra luna. Ta je še izjemno močna, saj poleg tega, da je izrazito Uranska, sovpada s posebnim datumom, 31.10., ko so v starem keltskem izročilu, praznovali konec starega leta, ter se zahvaljevali za ves pridelek, ki ga je izročila mati Zemlja. Kelti so tudi verjeli, da ima ta dan bolj subtilen pomen.

Read More »